GeoMakro – Nasze największe realizacje:

Z

ROK 2016

– obsługa geodezyjna wykonania palisady żelbetowej pod ściany berlińskie, ściany konstrukcyjne w ilości ok. 250 szt. oraz pod wykonanie mikropali stabilizujących grunt w ilości ok. 1100 szt. w Toruniu przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża/Grudziądzka

– obsługa geodezyjna budowy 2 bloków mieszkalnych –  Toruń ul. Polskiego Czerwonego Krzyża1-5/Grudziądzka 13-15

– obsługa geodezyjna budowy 2 bloków mieszkalnych –  Toruń ul. Łódzka 9-53

Czytaj więcej...
Z

ROK 2015

– mapa do celów projektowych pod budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 15 w miejscowościach Grębocin, Rogówko o łącznej długości 0,85 km wraz z ustaleniami z GDDKiA

– obsługa geodezyjna budowy budynku handlowego – Galeria Grębocin

– obsługa geodezyjna budowy budynku Państwowej Straży Pożarnej w Żninie

Czytaj więcej...
Z

ROK 2014

– obsługa geodezyjna budowy gazociągu średniego ciśnienia relacji Kowalewo Pomorskie – Golub-Dobrzyń dł. 13,5 km

– obsługa geodezyjna budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grębocin gm. Lubicz (II etap inwestycji) łączna dł. 6,5 km w tym ok. 180 przyłączy

Czytaj więcej...