GeoMakro – zakres świadczonych usług:

Z

Mapy do celów projektowych

W postaci klasycznej – papierowej lub numerycznej. Mapa sporządzana przez geodetę niezbędna m.in. do wykonania projektu architektoniczno-budowlanego, sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu, uzyskania pozwolenia na budowę.

Z

Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze:

  • budynków
  • budowli
  • sieci uzbrojenia terenu
  • układów drogowych
  • inne
Z

Pomiary realizacyjne:

  • tyczenie budynków
  • tyczenie budowli
  • tyczenie sieci uzbrojenia terenu (kanalizacyjnych, wodociągowych,
  • gazowych, elektroenergetycznych, cieplnych, telekomunikacyjnych, itd.)
  • tyczenie układów drogowych
Pomiary realizacyjne ... (czytaj więcej)

Pomiary realizacyjne wykonywane są w celu posadowienia obiektów budowlanych w terenie, zgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz dokumentacją architektoniczno-budowlaną.. Wszystkie obiekty budowlane, a także przyłącza (kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, elektroenergetycznych, cieplnych, telekomunikacyjnych, itd.) wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza (kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, elektroenergetycznych, cieplnych, telekomunikacyjnych, itd.) po wybudowaniu wymagają wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Geodezyjna obsługa inwestycji to szereg prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych w trakcie procesu inwestycyjnego, począwszy od geodezyjnego opracowania projektu do sporządzenia dokumentacji odbiorczej.

Z

Wznowienie znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych

Wykonywane w celu określenia pierwotnego położenia przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków i punktów granicznych.

Z

Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości polega na wyodrębnieniu dwóch lub więcej nowych działek ewidencyjnych. Dokonywane są najczęściej w celu planowanej sprzedaży lub darowizny.

Z

Pomiary objętości mas ziemnych

Pomiary objętości wykonywane są na przykład w celu kontroli ilości zużytego materiału, ustalenia objętości składowanych surowców, wyznaczenia przewidywanych kosztów robót ziemnych.

Z

Pomiary powierzchni i kubatur lokali

Wykonywane przez geodetę najczęściej w celu obliczenia powierzchni użytkowej, będącej podstawą określenia ceny w przypadku sprzedaży lub wynajmu lokalu.

Z

Uzgodnienia projektów technicznych w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej

W imieniu inwestora geodeta przeprowadza uzgodnienie projektu w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pozytywnej opinii, niezbędnej przy budowie sieci uzbrojenia terenu.

Z

Inne pomiary i opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zrealizujemy każde zlecenie polegające na wykonaniu pomiarów geodezyjnych, opracowaniu kartograficznym, sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej, stosowanie do potrzeb Klienta.

Wykaz powiatów i miejscowości na obszarze których firma GeoMakro świadczy usługi geodezyjne:

Województwo kujawsko-pomorskie:

Toruń, Chełmża, Lubicz, Obrowo, Czernikowo, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, Łubianka, Unisław, Kowalewo Pomorskie, Bydgoszcz, Chełmno, Świecie, Grudziądz, Golub-Dobrzyń, Rypin, Brodnica, Aleksandrów Kujawski, Włocławek, Radziejów, Wąbrzeźno, Lipno, Inowrocław, Żnin, Mogilno.